Jyoti Sangeet Singer of jyoti Prasad Agarwala


Music Director : jyoti Prasad Agarwala Lyricist : Jyoti Prasad Agarwala

Ture mure alukore jatra..abyartha..abyartha..
Ture mure alukore jatra..abyartha..abyartha..
Aami paalu jiwonor artha abhinavo..
Swagata swagata xateertha!!


Xeujiya jiwonore jaag eti sanda..
Xeujiya jiwonore jaag eti sanda..
Aahe aahe..
Janataar antare antare..
Aluko baxanto aahe..
Prasarito aruno baani...


Aag barhe..Aag barhe
Jugargragaami taruna xenaani..
Aaji xamridhya bege jaage jaage..
Biplobi praan...
Mukhorito dixe dixe aganir gaan!
...

Ture mure alukore jatra..abyartha..abyartha..
Ture mure alukore jatra..abyartha..abyartha..
Aami paalu jiwonor artha abhinavo..
Swagata swagata xateertha!!


Reference: Most popular Jyoti Sangeet in Assam


Comments